Ogólne warunki handlowe

Warunki: https://smile-secret.pl, stan 21.11.2019

 

Ogólne warunki handlowe

 

1. Zakres

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między sprzedawcą Smile Secret GmbH & Co. KG (zwanym dalej „sprzedawcą”) a konsumentami lub przedsiębiorcami (zwanymi dalej „kupującym”) na stronie internetowej https://smile-secret.pl dotyczących towarów przedstawionych przez sprzedawcę w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie są głównie jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową. Przedsiębiorca to osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, która w ramach transakcji prawnej działa w ramach swojej działalności komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

W przypadku przedsiębiorców te warunki mają zastosowanie nawet bez osobnego uwzględnienia wszystkich obecnych i przyszłych umów, dostaw i innych usług sprzedawcy.

Wszelakie warunki przedsiębiorcy, które są sprzeczne z niniejszymi ogólnymi warunkami lub odbiegają od nich, zostają niniejszym odrzucone i uznaje się je za uzgodnione między sprzedawcą a przedsiębiorcą tylko wtedy, gdy sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność na piśmie. 

 

2. Zawarcie umowy

2.1 Zasadnicze cechy towarów oferowanych przez sprzedawcę oraz okres ważności ograniczonych ofert można znaleźć w poszczególnych opisach produktów na https://www.smile-secret.pl. 

2.2 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy, nie są wiążącymi ofertami ze strony sprzedawcy, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.3 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia, zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę dotyczącą towarów znajdujących się w koszyku, klikając przycisk kończący proces zamawiania. 

2.4 Sprzedawca może zaakceptować ofertę klienta w ciągu pięciu dni, 

- wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lum e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub 

- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujący jest dostęp do towaru dla klienta, lub 

- prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia. 

Jeżeli dostępnych jest kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw pojawi się jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się pod koniec piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany oświadczeniem woli. 

2.5 Przy składaniu oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedającego, sprzedawca zapisuje tekst umowy po zawarciu umowy i przesyła klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Poza tym sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedającego, klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania danych uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem techniczny. dla lepszego wykrywania błędów wejściowych może być funkcja powiększania w przeglądarce internetowej, która służy do powiększania wyświetlacza na ekranie. Klient może poprawić swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszki, dopóki ni kliknie przycisku kończącego proces zamawiania. 

2.7 Przetwarzanie zamówień i kontaktowanie się zwykle odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres mailowy podany przez niego do przetworzenia jest poprawny, aby e-mail-wiadomości wysłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że wszystkie e-maile wysłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zlecone przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

2.8 Podczas zamawiana za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy proces zamawiania obejmuje następujące kroki techniczne. Najpierw kupujący wybiera żądany produkt, klikając przycisk „Do koszyka”. Następnie wyświetlane są kupującemu produkty w koszyku. Produkty można usunąć z koszyka, klikając przycisk „usuń”. Klikając przyciski „+” i „-”, kupujący ma możliwość zmiany liczby wybranych produktów. W celu realizacji zamówienia konieczne jest, aby kupujący potwierdził warunki sprzedawcy i zapoznał się z zasadami anulowania poprzez zaznaczenie haczykiem w odpowiednich polach. Kliknięcie przycisku „Do kasy” powoduje przejście do następnego etapu procesu zamawiania: „Informacje o kliencie”. Po wpisaniu imienia i nazwiska, adresu, w tym adresu rozliczeniowego i ewentualnie innego adresu dostawy, a także adresu e-mail w odpowiednich polach, klient przejdzie do następnego etapu procesu zamówienia „wysyłka”, klikając przycisk „kontynuuj wysyłkę”. Tutaj można wybrać tylko bezpłatną dostawę standardową. Klikając przycisk „Przejdź do metody płatności”,

kupujący przejdzie do następnego etapu procesu zamówienia „Płatność”.

Po tym, jak kupujący zdecydował się na metodę płatności oferowaną

przez sprzedawcę, a mianowicie „kartę kredytową”, „Paypal”, „Natychmiast”, „Rachunek z Klarną” lub „zakup ratalny z Klarną” i odpowiednio ją wybrał, pojawia się, klikając przycisk „ Sprawdź zamówienie ”na stronie przeglądu zamówienia„ Sprawdź zamówienie ”. Na stronie podsumowania zamówienia kupujący ma możliwość ponownego sprawdzenia swoich danych niezbędnych do złożenia zamówienia, wybranej metody płatności i wybranych produktów przed zamknięciem zamówienia, klikając przycisk „Kup teraz”.

Wybierając metodę płatności „Paypal”, kupujący będzie mógł uzyskać dostęp do strony internetowej Paypal, klikając przycisk„Kup teraz”, i automatycznie przekieruje na stronę przeglądu zamówienia w sklepie internetowym sprzedawcy po wprowadzeniu danych logowania i przetworzeniu transakcji płatniczej.

 

 

3. Język umowy

Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.


4. Przechowywanie tekstu umowy

Tekst umowy jest przechowywany przez samego sprzedającego i udostępniany kupującemu przez samego sprzedającego przed zrealizowaniem zamówienia i odsyłany pocztą elektroniczną po zawarciu umowy. Warunki mogą być przeglądane i pobierane przez kupującego w dowolnym momencie na tej stronie. Kupujący może przeglądać wcześniejsze zamówienia na swoim koncie klienta.


5. Prawo do odstąpienia od umowy

5.1 Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z polityką odstąpienia od umowy stosowaną przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy należy uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 EUR, którą pokrywa kupujący. Kwota ta zostanie odliczona od zwracanej ceny zakupu.

5.2 Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość, dotyczących dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli plomba została usunięta po ich dostarczeniu.

 

6. Ceny i opcje płatności

6.1 Ceny podane przez sprzedawcę zawierają obowiązujący ustawowy podatek od wartości dodanej i są cenami końcowymi powiększonymi o wszelkie dodatkowe koszty wysyłki. Koszty pakowania i wysyłki są przedstawione osobno na stronie internetowej „Warunki dostawy i płatności”.

6.2 W sklepie internetowym sprzedawcy dostępne są następujące opcje płatności dla kupującego:

 a) PayPal

Jeśli kupujący wybierze metodę płatności PayPal, kupujący płaci cenę zakupu za pośrednictwem usługi płatniczej PayPal (Europe) S.à r.l. i S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

Jeśli kupujący ma już konto PayPal w PayPal, kupujący zostanie przekierowany do PayPal i musi tam potwierdzić po wprowadzeniu swoich danych dostępu do konta PayPal kupującego, polecenia zapłaty dla sprzedającego. Warunki użytkowania PayPal można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Jeśli kupujący nie ma konta PayPal, płatności można dokonać po przekazaniu do PayPal za pomocą funkcji „Płatności bez konta PayPal”. Warunki płatności bez konta PayPal można wyświetlić pod następującym linkiem: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full

b) karta kredytowa

Jeśli kupujący wybierze metodę płatności kartą kredytową, cena zakupu zostanie zarezerwowana na karcie kredytowej w momencie składania zamówienia („autoryzacja”). Faktyczne obciążenie rachunku karty kredytowej od kupującego jest dokonywane w

momencie, gdy sprzedawca wysyła towary do kupujących.

c) Zakup faktury Klarna i zakup na raty oraz natychmiastowy przelew

Jeśli kupujący wybierze metodę płatności zaliczka zakup faktury Klarna i zakup na raty oraz natychmiastowy przelew, kupujący płaci cenę zakupu za pośrednictwem usługi płatniczej Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm. Płatność jest dokonywana na Klarna:

Faktura: Termin płatności wynosi 14 dni od wysłania towaru / biletu / lub, w przypadku innych usług, świadczenia usługi. Tutaj znajdują się warunki faktury dotyczące zakupu do Niemiec oraz dostaw do Austrii.

Zakup rat (dostępny tylko w Niemczech): Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz elastycznie płacić za swój zakup w miesięcznych ratach w wysokości co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (lub co najmniej 6,95 EUR) lub na warunkach określonych w kasie fiskalnej. Płatność w ratach jest wymagalna na koniec miesiąca po przedłożeniu miesięcznego rachunku przez Klarna. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu ratalnego, w tym warunków i standardowych informacji o europejskich kredytach konsumenckich, kliknij tutaj.

Natychmiastowy przelew bankowy: wystarczy IBAN, BIC, PIN i TAN. Bezpieczna forma płatności Klarna Bank AB, która nie jest dostępna dla handlowców, zapewnia Sofortüberweisung automatyczny przelew w czasie rzeczywistym na Twoje internetowe konto bankowe. Kwota zakupu jest przesyłana natychmiast i bezpośrednio na konto bankowe handlowca. Jeśli wybierzesz metodę płatności Sofortüberweisung, na końcu procesu zamówienia pojawi się wstępnie wypełniony formularz. Zawiera już nasze dane bankowe. Ponadto kwota przelewu i cel wykorzystania są już wyświetlane w formularzu. Teraz musisz wybrać kraj, w którym masz konto bankowe online, i wprowadzić kod BIC. Następnie wprowadź te same dane, jak podczas logowania do bankowości internetowej (IBAN i PIN). Potwierdź zamówienie, wprowadzając TAN. Zarazpotem otrzymasz potwierdzenie transakcji. Zasadniczo każdy użytkownik Internetu może korzystać z Sofortüberweisung jako metody płatności, jeśli ma odblokowane konto bankowe online z procedurą PIN / TAN. Uwaga: w przypadku kilku banków natychmiastowy przelew bankowy nie jest jeszcze dostępny. Aby uzyskać więcej informacji o tym, czy Twój bank obsługuje tę usługę, kliknij tutaj.

Korzystanie z metod płatności zaliczka zakup faktury Klarna i zakup na raty oraz natychmiastowy przelew wymagają pozytywnej

kontroli kredytowej. Z tego powodu przekazujemy Twoje dane Klarnie w celu kontroli adresu i kontroli kredytowej w ramach inicjacji zakupu i rozliczenia umowy zakupu. Proszę zrozumieć, że możemy zaoferować tylko te metody płatności, które są

dozwolone na podstawie wyników kontroli kredytowej. Więcej informacji i warunki użytkowania Klarnas dla Niemiec można znaleźć tutaj, a dla Austrii tutaj. Ogólne informacje o Klarnie można znaleźć tutaj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach dotyczących ochrony danych Klarnas dla Niemiec i Austrii.


7. Warunki dostawy i wysyłki

7.1 O ile nie uzgodniono inaczej, towary zostaną dostarczone pocztą na adres dostawy podany przez nabywcę podczas procesu zamawiania.

7.2 Dostawa towarów odbywa się według kosztów dostawy i terminów dostawy podanych na stronie internetowej „Warunki dostawy i płatności” oraz w opisie produktu.

 

7.3 Ewentualne opłaty celne lub podatki lokalne musi ponieść kupujący.

 

8. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty.


9. Gwarancja

Gwarancja podlega przepisom ustawowym.

 

10. Uszkodzenie podczas transportu

W przypadku towarów dostarczonych z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi kupujący jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie

reklamacji dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli kupujący nie złoży reklamacji lub kontaktu, nie ma to wpływu na istnienie ustawowych praw gwarancyjnych.


11. Odpowiedzialność

Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za nieznacznie niedbałe naruszenie obowiązków, o ile nie dotyczą one szkód na zdrowiu, obrażeniach ciała lub zdrowia, a także gwarancje lub roszczenia wynikające ze złego postępowania lub zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt. Ponadto odpowiedzialność za naruszenie obowiązków, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na której zgodności kupujący może regularnie polegać. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez przedstawicieli prawnych lub zastępców sprzedawcy.

 

 

12. Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „Platforma OS”), do której można dotrzeć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sprzedawca nie chce ani nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażowym konsumentów.

 

 

13. Kodeksy postępowania

Sprzedawca nie poddał się specjalnemu kodeksowi postępowania.

 

 

14 Obsługa klienta

Sprzedawca nie oferuje obsługi klienta poza przetwarzaniem ustawowych roszczeń gwarancyjnych.

 

15. Przepisy końcowe

15.1 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych warunków jest nieskuteczne, pozostała część umowy pozostaje ważna. Zamiast nieważnego przepisu obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe.

15.2 Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, wówczas prawo niemieckie obowiązuje z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.

Jeżeli kupujący jest handlowcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną na podstawie prawa publicznego lub specjalnym funduszem na podstawie prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między sprzedającym a kupującym jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedającego.

 

16. Gwarancja zwrotu pieniędzy jest dostępna w ciągu 30 dni i dotyczy TYLKO pełnego zestawu (składającego się z Phonebleaching, BambooBrush i CocoSmile), do pakietu Ultimate (składającego się z Phonebleaching, BambooBrush, CocoSmile, pasków Coco i pasty do zębów z węglem aktywowanym) oraz w pakiecie Coco (składającym się z BambooBrush, CocoSmile, Coco Strips i pasty do zębów z węglem aktywnym)

Mamy pełne zaufanie do naszych produktów, dlatego oferujemy 100% gwarancję zysku lub gwarancję zwrotu pieniędzy.

Gwarantujemy, że Twoje zęby rozjaśnią się o co najmniej 2 odcienie podczas korzystania z naszych produktów.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie dzieje się tak w usłudze SmileSecret, przeczytaj poniżej.

Aby zakwalifikować się do naszej gwarancji zwrotu pieniędzy, wykonaj następujące instrukcje:

 

16.1. Przed użyciem naszych produktów zrób wyraźne zdjęcie zębów.

16.2. Używaj naszych produktów dokładnie zgodnie z zaleceniami.

16.3. Zrób wyraźne zdjęcie przed i po zakończeniu wszystkich aplikacji.

16.4. Obraz przed / po musi zostać utworzony z datą i tabelą niuansów.  W odstępie conajmniej 7 dniowym (odwołując się do gwarancji zwrotu pieniędzy)

16.5. Po zatwierdzeniu zwrot zostanie przetworzony.

Masz 14 dni od daty zakupu, aby ubiegać się o gwarancję zwrotu pieniędzy.

Próby roszczeń, które nie spełniają tych kryteriów, nie zostaną zatwierdzone do zwrotu.

W przypadku gwarancji zwrotu pieniędzy kupujący ponosi ubezpieczoną przesyłkę zwrotną, a także koszty wysyłki już poniesione przez sprzedającego.

* Upewnij się, że zdjęcia przed i po są robione w podobnych warunkach oświetleniowych, aby sprawdzić dokładne wyniki. Zdjęcia przed i po muszą również zawierać ważne znaczniki daty i godziny, a także załączoną w przesyłce tabele odcieni, w przeciwnym razie refundacja jest wykluczona.

 

17. program wpływowy

Rejestrując się w naszym programie dla influencerów, zarejestrowana osoba zobowiązuje się do współpracy polegającej na lokowaniu produktu na Instagramie w postaci dwóch historii na Instagramie z pięcioma sekwencjami każda i postem na Instagramie.

Ta współpraca musi zostać przeprowadzona przez osobę zarejestrowaną w ciągu 21 dni od otrzymania produktów.

Jeśli współpraca nie zostanie przeprowadzona zgodnie z umową lub w ogóle się nie odbędzie, firma Smile Secret GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do pełnego obciążenia produktów zarejestrowaną osobą.

 

18. Postanowienia końcowe

 

18.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków będzie nieskuteczne, pozostała część umowy pozostanie w mocy. Zamiast nieważnego przepisu obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe.

18.2 Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, wówczas prawo niemieckie obowiązuje z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.

Jeżeli kupujący jest handlowcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną na podstawie prawa publicznego lub specjalnym funduszem na mocy prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze

stosunków umownych między sprzedającym a kupującym jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedającego.