Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Smile Secret GmbH & Co. KG, Domänenweg 1C, 31171 Nordstemmen (dalej „Dostawca” lub „my”) jest deweloperem i operatorem „SmileSecret”. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony twoich danych osobowych i przestrzegamy wymogów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG) podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Poniższe oświadczenie zawiera przegląd tego, jak chronimy prywatność i jakiego rodzaju dane są gromadzone w jakim celu.

 

 

1. ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

„Dane osobowe” to wszystkie indywidualne dane dotyczące twoich osobistych lub faktycznych okoliczności. Obejmuje to wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość (na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane bankowe itp.).

Zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podlega wyłącznie obowiązującemu prawu. Zobowiązujemy się postępować odpowiedzialnie i z najwyższą starannością z danymi dostarczonymi przez Ciebie.

Witryna „SmileSecret” i nasze systemy są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione. Pomimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

 

2. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi, dostarczania i ulepszania naszych ofert, które oferujemy naszym klientom. Dane, które otrzymujesz, wykorzystujemy do:

- w celu zapewnienia Ci naszych usług, w tym w celu umożliwienia Ci dostępu do Twojego profilu i strony internetowej,

- Aby zidentyfikować Cię jako zarejestrowanego użytkownika, gdy logujesz się na naszej stronie i odwiedzasz ją ponownie,

- rozliczanie płatności,

- oferować usługi logistyczne, w tym śledzenie przesyłek,

- w celu poprawy strony internetowej i naszych usług,

- odpowiedz na pytania i zapewnij odpowiednią obsługę klienta

- aby wysłać ci nasz biuletyn,

- rekomendować spersonalizowane oferty na stronie internetowej,

- aby włączyć nasze funkcje udostępniania społecznościowego; obejmuje to zapewnienie możliwości łączenia się z członkami Twojej sieci, którzy są zarówno klientami SmileSecret, jak i jedną lub więcej sieci społecznościowych,

- w celu prowadzenia różnych wewnętrznych działań biznesowych, np. B. Analiza danych, kontrole, monitorowanie i środki zapobiegawcze w celu ochrony przed próbami oszustwa, opracowywanie nowych produktów i usług, ulepszanie lub przeglądanie strony internetowej lub naszych usług, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz wdrażanie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej,

- w celu zapewnienia zgodności z wymogami i procedurami prawnymi, a także z wymogami agencji publicznych i rządowych, obowiązującymi standardami branżowymi i naszymi wewnętrznymi politykami;

- egzekwować nasze warunki,

- w celu ochrony naszej działalności lub działalności naszych podmiotów stowarzyszonych,

- w celu ochrony naszych praw, naszej prywatności, naszego bezpieczeństwa lub naszej własności i / lub naszych podmiotów stowarzyszonych, Ciebie lub innych,

- abyśmy mogli skorzystać z wszelkich środków prawnych i ograniczyć wszelkie możliwe szkody, które możemy ponieść.

Będziemy wykorzystywać te informacje również w innych celach, dla których dostarczamy osobne informacje w momencie ich gromadzenia.

 

3. ZBIERANIE DANYCH PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

W przypadku jedynie informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tj. Jeśli użytkownik nie zarejestruje się ani nie przekaże nam w inny sposób informacji, zbieramy tylko dane,

które przeglądarka przesyła na nasz serwer (tak zwane „pliki dziennika serwera”). Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy następujące informacje, które są technicznie niezbędne

do jej wyświetlenia:

 

- Nasza odwiedzana strona internetowa

- Data i godzina w momencie dostępu

- Ilość danych przesłanych w bajtach

- Źródło / referencja, z której trafiłeś na stronę

- Używana przeglądarka

- Używany system operacyjny

- użyty adres IP (ewentualnie w formie anonimowej)

 

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w oparciu o nasz uzasadniony interes w poprawie stabilności i

funkcjonalności naszej strony internetowej. Transfer lub inne

wykorzystanie danych nie ma miejsca. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia plików dziennika serwera,

jeśli konkretne dowody wskazują na niezgodne z prawem wykorzystanie.

 

4. NEWSLETTER / ODMOWA ZGODY NA NEWSLETTER

Witryna SmileSecret daje użytkownikom możliwość subskrypcji naszego biuletynu firmowego. Jakie dane osobowe są przekazywane administratorowi danych podczas zamawiania biuletynu, wynikają z maski wprowadzania zastosowanej w tym celu.

Smile Secret GmbH & CO. KG regularnie informuje klientów za pośrednictwem biuletynu o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może otrzymać osoba zainteresowana tylko wtedy, gdy

a) osoba, której dane dotyczą, ma prawidłowy adres e-mail; oraz

b) osoba, której dane dotyczą, rejestruje się w celu otrzymywania biuletynu.

Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail wprowadzony przez osobę, której dotyczy problem, po raz pierwszy w celu wysłania biuletynu przy użyciu procedury podwójnego wyboru. Ten e-mail z potwierdzeniem

służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba zainteresowana wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu przechowujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę zainteresowaną w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, przypisane przez dostawcę usług internetowych (ISP). Gromadzenie tych danych jest wymagane, aby móc zrozumieć (możliwe) niewłaściwe użycie adresu e-mail osoby, którejdane dotyczą, w późniejszym terminie i służy celowi

połowa prawnych gwarancji administratora.

Dane osobowe gromadzone w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub rejestracji, jak ma to miejsce w przypadku zmiany oferty biuletynu lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe

gromadzone w ramach usługi newslettera nie są przekazywane

stronom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać w dowolnym momencie zakończona przez osobę zainteresowaną. Zgoda na przechowywanie danych osobowych udzielona nam przez osobę, której dane dotyczą, na potrzeby newslettera, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu cofnięcia zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Możliwe jest również

wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie, bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub w inny sposób

poinformować administratora.

Możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie biuletynu w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, deklarując odwołanie dostawcy pod następującymi danymi kontaktowymi:

E-Mail: pomoc@smile-secret.pl

Smile Secret GmbH & Co. KG

Domänenweg 1C

DE - 31171 Nordstemmen W przypadku cofnięcia zgody na otrzymywanie biuletynu nie poniosą Państwo żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów transmisji zgodnie z odpowiednią taryfą podstawową telefonu / dostawcy Internetu.

Powiadomienie SMS

Marketing tekstowy i powiadomienia: Zapisując się na powiadomienia tekstowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie na podany numer telefonu powtarzających się automatycznych wiadomości marketingowych od wszystkich spółek należących do marki parasolowej SECRET BRANDS. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Odpowiedz „STOP”, aby zrezygnować z subskrypcji. „HELP” o pomoc. Mogą obowiązywać stawki za wiadomości i transmisję danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i Warunkach użytkowania.

5. PRZETWARZANIE DANYCH PODCZAS OTWARCIA KONTA KLIENTA I ŚLEDZENIA UMOWY

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli przekażesz je nam w celu realizacji umowy lub przy zakładaniu konta klienta. Jakie dane są zbierane, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. W każdej chwili możesz usunąć swoje konto klienta, wysyłając wiadomość na adres info@smilesecret.de. Przechowujemy i wykorzystujemy podane przez Ciebie dane w celu realizacji umowy. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną zablokowane w odniesieniu do okresów przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i prawa handlowego, a po upływie tych okresów usunięte, o ile nie wyraziłeś wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub nie zastrzeżono dla nas prawnie dopuszczalnego dalszego wykorzystywania danych, o czym poinformujemy Cię poniżej.

W celu realizacji Twojego zamówienia współpracujemy z usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami. Zebrane przez nas dane osobowe zostaną w ramach realizacji umowy przekazane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. W ramach realizacji płatności przekazujemy Twoje dane dotyczące płatności zatrudnionej instytucji kredytowej, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Podstawą prawną do przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

6. ZAANGAŻOWANIE FACEBOOKA

Oferujemy możliwość polecania ofert, produktów, promocji i wiadomości za pośrednictwem Facebooka. Do tego używamy wtyczek społecznościowych z Facebooka. Usługi te są oferowane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas wizyty na smilesecret.de, Facebook może przypisać odwiedzone strony do twojego konta na Facebooku. Poprzez interakcję z wtyczkami społecznościowymi (klikanie itp.) Informacje generowane przez interakcję są przesyłane do Facebooka i tam przechowywane. Można temu zapobiec, wylogowując się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

Możliwe jest również ogólne blokowanie wtyczek społecznościowych z Facebooka. W tym celu dostępne są rozszerzenia dla odpowiedniej przeglądarki (np. Facebook Blocker), które należy zainstalować i aktywować dla odpowiedniej przeglądarki.

Polityka prywatności Facebooka i inne ustawienia prywatności można znaleźć na Facebooku (http://de-de.facebook.com/about/privacy/).

 

7. WTYCZKA YOUTUBE

Ta strona korzysta z wtyczek Youtube. Usługi te są świadczone przez Youtube, LLC, Cherry Ave., Stany Zjednoczone (Youtube),

reprezentowane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (Google).

Podczas budowania witryny w przeglądarce kod przycisku „YouTube” jest wysyłany bezpośrednio z serwera Youtube / Google za pośrednictwem przeglądarki i jest wyświetlany w witrynie przeglądarki „SmileSecret”. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych pobieranych z Youtube / Google.

Na własne konto Google gromadzi informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu przycisku Youtube, tj. Adres internetowy, a także adres IP i inne informacje związane z przeglądarką. Google zunifikowało oświadczenia o ochronie prywatności od 1 marca 2012 r. W obecnej polityce prywatności nie ma już

żadnych oświadczeń dotyczących używania przycisku Youtube.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, zebrane informacje zostaną przypisane do Twojego konta / konta Google. Poprzez interakcję z wtyczkami Youtube (klikanie itp.) Informacje generowane przez interakcję są przesyłane do Youtube / Google i tam przechowywane. Można temu zapobiec, wylogowując się z serwisu YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny.

Google nie rejestruje twoich wizyt w Internecie i historii przeglądania na stałe i nie ocenia twojej wizyty na stronie z przyciskiem Youtube w żaden inny sposób. Jednak w krótkim czasie, zazwyczaj przez około dwa tygodnie, Google zbierze informacje o Twojej wizycie w celu konserwacji systemu i rozwiązywania problemów. Dane te nie są jednak uporządkowane według indywidualnych profili, nazw użytkowników ani adresów URL.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych z serwisu YouTube / Google oraz ustawień można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.

Prosimy również o poinformowanie się tam, ponieważ polityka prywatności produktów Google jest regularnie aktualizowana i dostosowywana ze względu na zaawansowane funkcje.

 

8. WTYCZKA INSTAGRAM

Ta strona używa wtyczek z Instagrama. Usługi te są świadczone przez Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025,

Stany Zjednoczone.

Podczas konfigurowania strony internetowej w przeglądarce kod wtyczki Instagram jest sprawdzany bezpośrednio z serwera

Instagram za pośrednictwem przeglądarki i zintegrowany ze stroną internetową „SmileSecret”, która pojawia się w przeglądarce. Dlatego nie mamy kontroli nad ilością danych pobieranych przez Instagram.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych i ustawień na Instagramie można znaleźć na stronie: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Prosimy również o poinformowanie się tam, ponieważ polityka prywatności produktów Instagram jest regularnie aktualizowana i dostosowywana ze względu na rozszerzoną funkcjonalność.

 

9. ANALITYKA GOOGLE

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i które pozwalają na analizę korzystania ze strony przez ciebie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP jest przez nas anonimowy (anonym-zeIp (), tzw. Maskowanie IP), dlatego Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych

przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu dostawcy Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika,

tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy. Adres IP przesłany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie

łączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji na tej stronie. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą następującego linku (http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl), aby pobrać i zainstalować dostępną wtyczkę do przeglądarki.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=p.


10. WYKORZYSTANIE ADWORDS GOOGLE

Witryna „SmileSecret” korzysta z internetowego programu reklamowego Google AdWords oraz, w ramach Google AdWords, Google LLC Conversion Tracking, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Korzystamy z oferty Google Adwords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą środków reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy ustalić, jak skuteczne są poszczególne środki reklamowe. Jesteśmy zainteresowani pokazywaniem interesujących Cię reklam, aby nasza strona była bardziej interesująca dla Ciebie i aby uzyskać rzetelne obliczenie kosztów reklamy.

Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę wyświetlaną przez Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w tej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony reklamodawców. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego, łatwo wyłączając plik cookie Google Conversion Tracking

w przeglądarce internetowej w Preferencjach użytkownika. Nie

będziesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji na temat Polityki prywatności Google można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://policies.google.com/privacy?gl=en.

 

11. PLIKI COOKIE

Pliki cookie to małe informacje, które strona internetowa przechowuje na dysku twardym komputera, tabletu lub smartfona. Należy pamiętać, że HTML5 wprowadził funkcję przechowywania danych w Internecie, która jest podobna do plików cookie i dlatego uważamy ją za plik cookie poniżej.

Pliki cookie zawierają informacje, które strona internetowa wykorzystuje do poprawy wydajności komunikacji między tobą a przeglądarką internetową. Pliki cookie identyfikują Twój komputer lub urządzenie, a nie Ciebie jako konkretnego użytkownika.

Ustawiamy sesyjne pliki cookie, trwałe pliki cookie, sesyjne pliki cookie dla HTML5 sessionStorage i HTML5 localStorage, a także obiekty HTML5 sessionStorage, które są tymczasowe i

zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki internetowej. Trwałe pliki cookie są przechowywane przez dłuższy czas i pozostają na komputerze do momentu ich usunięcia. Trwałe pliki cookie wygasają lub ulegają automatycznemu wyłączeniu po pewnym czasie, w zależności od pliku cookie, ale są odświeżane przy każdej wizycie na stronie. Obiekty localStorage HTML5 są trwałe i pozostają na komputerze do momentu ich usunięcia.

Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby wszystkie pliki cookie były usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Możesz również usunąć pliki

cookie przechowywane na komputerze w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym kwestię niebezpieczeństwa plików cookie, można znaleźć pod następującym linkiem na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa

Informacji.

Korzystanie z plików cookie odbywa się w następujących celac:

Generowanie statystyk: do pomiaru ruchu na stronie, takich jak liczba odwiedzających stronę, z której osoby odwiedzają domenę, które strony odwiedzają w witrynie oraz obszary geograficzne, w których odwiedzający się znajdują.

Monitorowanie wydajności witryny i korzystania z naszej witryny: do monitorowania wydajności witryny, naszych aplikacji i infrastruktury oraz sposobu korzystania z naszej witryny.

Jak zarejestrować i ulepszyć funkcjonalność naszej witryny: aby zoptymalizować wrażenia użytkownika na stronie, która obejmuje funkcję przypomnienia nazwy użytkownika i hasła podczas odwiedzania strony internetowej, a także funkcję przypomnienia przeglądarki i preferowanych ustawień (np. Twój preferowany język).

Używamy również plików cookie do wyświetlania odpowiednich reklam w Witrynie, w tym reklam opartych na zainteresowaniach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Korzystamy z usług stron trzecich w celu wyświetlania tych reklam podczas odwiedzania Witryny i innych witryn. Te osoby trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie samodzielnie lub w połączeniu z sygnalizatorami sieciowymi i innymi technologiami śledzenia w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej witryny i innychwitryn.

 

12. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie odbywa się: Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład wypełniania zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W rzadkich

przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. W takim przypadku przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, chyba że interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby mają pierwszeństwo. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez

europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie drugie

DSGVO).

 

13. OBOWIĄZKI PRAWNE DOTYCZĄCE ROZPOWSZECHNIANIA DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Zwracamy uwagę, że jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych osobowych stronom trzecim w niektórych przypadkach

(na przykład w ramach działań organów ścigania).

 

14. TWOJE PRAWA

Chcielibyśmy krótko poinformować Cię o prawach do ochrony danych, które możesz wykonywać wobec nas:

Informacje i prawo informacyjne

Masz prawo do otrzymania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych w dowolnym momencie. Prześlij nam wiadomość e-mail na adres info@smilesecret.de.

sprostowanie

SmileSecret GmbH & Co. KG może przetwarzać tylko odpowiednie dane o tobie. Jeśli dowiesz się, na przykład, korzystając z prawa do informacji, że data o tobie jest nieprawidłowa lub stała się niedokładna, zasadniczo jesteśmy zobowiązani do jej niezwłocznego skorygowania.

prawa anulowanie

Jeśli chcesz usunąć swoje konto, wyślij nam wiadomość e-mail na adres info@smilesecret.de z adresu e-mail, na który się zarejestrowałeś. Podaj również swoje pełne imię i nazwisko.

prawo

W zakresie, w jakim masz prawo do sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych opisanego w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, wskażemy Ci to w odpowiednim miejscu. Masz również możliwość wyrażenia sprzeciwu w odpowiednich miejscach.

Masz prawo sprzeciwu wobec (dalszego) przetwarzania danych w przypadku przetwarzania na podstawie podstawy prawnej „uzasadnionego interesu”, a także przetwarzania na podstawie zgody.

Prawo do odwołania się do organów nadzorczych

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz to zrobić na przykład organowi ochrony danych, który jest odpowiedzialny za miejsce zamieszkania lub państwo, lub organowi ochrony danych odpowiedzialnemu za nas. Jest to berliński komisarz ds. Ochrony danych i wolności informacji.

przenoszenie danych

Masz również prawo do otrzymywania danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, o ile jest to technicznie wykonalne, do żądania przekazania danych stronie trzeciej.


15. DALSZE INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH W „SMILESECRET”

Twoje zaufanie do ochrony Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego jesteśmy zawsze dostępni w przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Jeśli masz pytania, na które nie mogłeś odpowiedzieć w niniejszej polityce prywatności, zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem info@smilesecret.de.

 

Od 01.10.2019